Narcissister låtsas alltid vara offer

Narcissister låtsas alltid vara offer. Det är så fult, för de förtjänar inte sympatin, och de tar bort sympatin från de verkliga offren.

Det är så vidrigt det kan vara. Dubbelvidrigt.

Och det är alltid ett av narcissisternas viktigaste drag, i deras fula spel.

Och alla i omgivningen går på det, om och om igen.

Vad kan vi göra åt det?

Vi måste ta bort all sympati för narcissister.

Hur kan man göra det, utan att riskera ta bort sympati för verkliga offer? Hur kan man veta vem narcissisterna är (med säkerhet)?

Jag tror att neurovetenskap och AI+fMRI kan vara ett botemedel mot det. Och fullständig insyn, så att alla öppet kan se vad som försiggår bakom fasaderna. Narcissister gömmer sig alltid bakom “skyddet för privatliv”, sekretess, hemlighetsmakeri, etc.

Sanningen kommer alltid fram i fullt ljus, men göms enkelt i mörker.

Öppen, neutral och rättvis behandling, utan fördomar, i total genomskinlighet, kan hjälpa verkliga offer.

Hemlighetsmakeri, sekretess, stängda behandlingar, ensidiga maktåtgärder, partiskhet, fördomar, svartmålning och ryktesspridning gagnar narcissisterna, som alltid är de verkliga förövarna.

Ljus => rättvisa
Mörker => orättvisa

Du kan läsa ett exempel på hur narcissisterna går tillväga i praktiken i Kafkaesque process in Finland.