Varför omdefiniera narcissism?

Vår nuvarande världsbild och paradigm baserar sig på ett narcissistiskt tänkande.

Därför är världen så orättvis och ojämlik.

Konceptet narcissism är relativt nytt och outvecklat. Vi har inte förstått vad narcissism är, och hur skadligt det är. Vi förstår inte heller spelet och dynamiken som alltid utspelas när narcissister är inblandade.

I princip är det bara fråga om en mycket enkel, primitiv psykologi och dynamik.

Jag brukar säga att narcissismen är som en droppe gift som förgiftar allt. Det behövs bara en droppe av giftet, så är allt förstört.

Problemet är att narcissismen är så inbakat i allt, att det kan vara svårt att se. Det är dolt i allt som människan någonsin berört.

För att kunna ta itu med det här problemet så måste vi definiera narcissism korrekt, på ett sätt som motsvarar både verkligheten och människans historia. Det gör vi inte just nu.

För ett tag sedan förstod vi inte ens att narcissister existerade. Sedan upptäckte vi grandiosa och maligna narcissister. Nu har vi kommit lite framåt. Vi har också breddat konceptet till dolda narcissister, och till narcissistiska personer (subkliniska narcissister) samt gruppnarcissism.

Men felaktiga uppfattningar om narcissism skyddar alla narcissister. Narcissister kan enkelt gömma sig, eller skjuta isär anklagelserna, när någon pekar på dem. Eller de behöver inte ens göra det själva, för alla andra människor har programmerats att göra det jobbet för dem, för att skydda dem och hela systemet.

Och det är just det som är det värsta med nuvarande systemet. Att friska människor som borde veta bättre skyddar och upprätthåller det narcissistiska systemet och traditionerna.

Narcissisterna har för tillfället inte stora möjligheter att förändra sig. Problemet sitter i deras hjärna. Men vi friska människor har alla möjligheter till förändring. Det är här förändringen måste ske.

För att effektivt motarbeta narcissismens skadliga verkningar så måste alla konkret förstå kraften vi arbetar mot, i alla dimensioner. Genom att omdefiniera narcissismen hoppas vi att människor lättare kan se det vi ser.

Det sägs ofta att bara en utbildad empatisk person som själv blivit offer för narcissistiskt våld kan förstå, avslöja och förklara vad narcissism är. Kia och jag har kontinuerligt varit tvungna att oskyldigt lida narcissistisk och gruppnarcissistisk förföljelse på högsta nivå. De värdefulla insikter vi fått avslöjar mönstret som genomsyrar alla system.

Vi hoppas att alla människor, genom vårt arbete och vårt lidande, kan få tillgång till samma insikter, utan att själva behöva gå igenom den misär som vi tvingas gå igenom.

Läs mer om Anti-narcissism här >

Narcissister låtsas alltid vara offer

Narcissister låtsas alltid vara offer. Det är så fult, för de förtjänar inte sympatin, och de tar bort sympatin från de verkliga offren.

Det är så vidrigt det kan vara. Dubbelvidrigt.

Och det är alltid ett av narcissisternas viktigaste drag, i deras fula spel.

Och alla i omgivningen går på det, om och om igen.

Vad kan vi göra åt det?

Vi måste ta bort all sympati för narcissister.

Hur kan man göra det, utan att riskera ta bort sympati för verkliga offer? Hur kan man veta vem narcissisterna är (med säkerhet)?

Jag tror att neurovetenskap och AI+fMRI kan vara ett botemedel mot det. Och fullständig insyn, så att alla öppet kan se vad som försiggår bakom fasaderna. Narcissister gömmer sig alltid bakom “skyddet för privatliv”, sekretess, hemlighetsmakeri, etc.

Sanningen kommer alltid fram i fullt ljus, men göms enkelt i mörker.

Öppen, neutral och rättvis behandling, utan fördomar, i total genomskinlighet, kan hjälpa verkliga offer.

Hemlighetsmakeri, sekretess, stängda behandlingar, ensidiga maktåtgärder, partiskhet, fördomar, svartmålning och ryktesspridning gagnar narcissisterna, som alltid är de verkliga förövarna.

Ljus => rättvisa
Mörker => orättvisa

Du kan läsa ett exempel på hur narcissisterna går tillväga i praktiken i Kafkaesque process in Finland.

För dig som är ung!

När du är ung försöker du förstå dig på livet, och hitta din väg framåt.

Du funderar på vad som är bäst att göra, och hur du ska ta dig vidare. Du funderar på utbildning och karriär. Du kanske också funderar på vilket parti du ska välja, att stöda eller aktivera dig i.

Du funderar på allt det som samhället vill att du ska vara upptagen med, och försöker efterlikna människor som gått före dig, utan att riktigt förstå varför. Det är väl så man ska göra tänker du. Och du vill ju vara en ordentlig och god människa.

Men allt det där är ett spel, konstruerat av människor. Det är inte ett hållbart spel.

Här är allt du behöver veta. Det kommer att ändra allt du trott, hela din framtid.

Det nuvarande systemet kommer att falla ihop. Det kommer att fullständigt braka ihop.

Satsa inte på det. Håll inte upp det. Försök inte ens spela det spelet. Det är byggt på fel grund. Det har ingen framtid. Världen har ingen framtid i det systemet.

Vår nuvarande världsbild och paradigm bygger på ett mönster av primitiv psykologi och dynamik. Allt bottnar i det. Varje system, tradition och ideologi. Överallt. Du hittar samma mönster bakom allting.

Kort kan man säga att en hög grad av narcissism hos vissa individer, tillsammans med inbyggda svagheter i precis alla människors hjärnor, har gett upphov till en särskild psykologi och dynamik som ligger som grund i alla mänskliga system, ideologier och tankesätt. Detta är roten till all orättvisa och ojämlikhet i världen. Här hittar du alltså roten till det onda.

För att du och världen ska ha någon framtid behövs det nytänkande. En helt ny världsbild.

Försök alltså att revolutionera världen. Från grunden.

Jag vet inte ännu hur vår nya värld kommer att se ut. Det är något vi måste bygga tillsammans. Enade, tillsammans. En värld där alla gemensamt drar åt samma håll. Med empati, kärlek och respekt.

Du som är ung är ännu relativt fri. Du har ännu en möjlighet att vända din riktning mot någonting nytt. Samhällssystemet har gjort sitt bästa för att programmera in sina värderingar i dig, från det att du föddes. Din omgivning har lagt in ett sorts operativsystem i din hjärna. På så sätt kan de styra och kontrollera dig. Men du har fortfarande ett val, och du har livet framför dig.

Det kan vara svårt att tänka klart, för alla dina tankar är inte dina egna. Räkna med att det kan ta upp till 20 år att avlära sig allt det som omgivningen försökt lära dig under din uppväxt. Det tar tid, men det är värt att sträva mot.

Lycka till!

Besök också Anti-narcissism för mer information.

Det behövs en innehållsförteckning på människor

Det skulle behövas en “innehållsförteckning” på människor, så att omvärlden kan veta vad förpackningen innehåller.

Människors “yttre förpackning” ljuger så ofta, och ger en helt falsk bild. Det är falsk marknadsföring.

Jämför t.ex. med alkoholförpackningar. Du ser på flaskan vad alkoholprocenten är. Du vet innehållet. Eller tänk på giftiga saker. Du ser tydliga varningar på paketet som berättar hur farligt innehållet är.

Men hur skulle det vara om precis alla förpackningar såg likadana ut, lika vackra och omärkta, utan etiketter eller varningar. Allt skulle se lika gott och ofarligt ut.

Du har ingen aning om det är läsk eller gift du dricker, innan det är försent. Kanske de giftigaste sakerna till och med finns i de vackraste förpackningarna?

Med rätt etikett kan vi akta oss och ta hand om oss. Vi kan beräkna så att allt går rätt. Vi kan beakta vad förpackningen innehåller.

Vi behöver inte förbjuda alkohol eller gift. De existerar. Tack vare etiketter och rätta innehållsförteckningar kan vi hantera dem korrekt.

När det gäller människor har vi ingen aning om vad det verkliga innehållet är. Vargen gömmer sig i fårakläder, och monstren gömmer sig i de vackraste förpackningarna.

Vi måste öppet få veta vilka narcissisterna är.

Då kan de inte lura oss längre. Då blir hela världen hälsosammare. Då tar narcissisternas makt slut.

En svaghet i vår hjärna som narcissister utnyttjar

Det är fascinerande hur skönhet uppfattas som synonymt med godhet, skrev Leo Tolstoy.

Har du märkt att din hjärna automatiskt tänker så. Att en vacker person är en god person?

Det beror på en svaghet i din hjärna, hur din hjärna är “hardwired”.

Skönhet går förbi de främre delarna av din hjärna som normalt sköter kritiskt tänkande och problemlösning. Skönhet går rakt in i det nervcentrum som sköter belöningar.

Och skönhet är något universellt. Symmetri och harmoni är något alla uppfattar som vackert hos människor.

Så när du ser en vacker människa så åsidosätter det dina vanliga protokoll. Det kopplar helt förbi ditt kritiska problemlösningscenter, och du tänker inte förnuftigt eller logiskt.

Det här är en stor svaghet, som narcissister utnyttjar till max.

Men det finns lite hopp.

Forskning har visat att om vi får tilläggsinformation, t.ex. att den vackra personen är narcissist, då förändras situationen.

Alla vet att man inte kan lita på en narcissist. Vi vet att de ljuger, manipulerar och alltid spelar offer. Vi vet att de projicerar sina brott på andra, för att få som de vill och själva komma undan. Vi vet deras bedrägliga spel.

Då blir vi inte lika enkelt lurade av narcissisters skönhet längre. Då börjar de kritiska delarna av våra hjärnor fungera igen.

Det allra bästa skulle alltså vara att få innehållsförteckningar/etiketter på människor, så att vi alla kan känna igen störda och skadliga karaktärer, och hantera dem på rätt sätt.

Godhet sitter inte i utseendet. Godheten sitter i personligheten bakom det yttre.

Kan det vara så enkelt?

Efter att ha grubblat på frågan hela mitt liv, och aktivt forskat i saken de senaste tio åren, så tror jag uppriktigt det.

Alla världens problem går att härleda till narcissism. Narcissismen är roten till det onda.

Om du inte tror att det kan vara så enkelt, så forska i saken!

Ser du inte skadorna? Ser du inte ruinerna?

Hör du inte tiotalstusen människor som vittnar om narcissisternas våld.

Ser du inte narcissisternas mönster?

Forska så mycket det går, satsa allt på det. Satsa på det här istället för att satsa på krig och upprustning. Det här är det viktigaste forskningsområdet just nu. Och tiden är knapp.

Pröva det, testa det, experimentera!

Se vad som händer när ni lär er identifiera narcissisterna och deras mönster i allt.

Se vad som händer om ni drar en hård gräns, och utesluter narcissisterna från makten.

Medias ansvar?

Jag vill inte se narcissister. Jag vill inte höra dem heller. Jag vill inte bli manipulerad av dem på något sätt.

Men nästan allt du ser i media är narcissister i olika former och skepnader (eller deras agendor).

Vad skulle hända om det skulle bli medias ansvar att hålla oss borta från narcissister? Så att media helt ignorerar dem, istället för att lyfta fram dem som nu?

Om vi skulle sätta det kravet och ansvaret på media? Kanske i början på samma sätt som med alkohol- och tobaksreklam.

Narcissism är ju det skadligaste giftet av alla.

Definitionen på en bra människa?

Vad är en bra människa?

Det behövs en ny definition.

Det är något vi tillsammans måste definiera i den nya paradigmen.

Narcissister har definierat en bra människa som sig själva, för så tänker de. De har också definierat gud efter sig själva.

Vi borde kunna göra det bättre än så.

Att omdefiniera narcissism

Kia och jag jobbar med att omdefiniera narcissism utgående från en ny paradigm, en helt ny världssyn. Det är ett massivt arbete som tar mycket tid.

Varför vill du omdefiniera narcissismen, frågar du kanske? Vad är det för fel på nuvarande system?

Befolkningen förstår inte narcissismen i sin fulla bredd. Eller för att vara exaktare, det är nästan omöjligt att förstå narcissismen utgående från vår nuvarande världsbild, för narcissismen är så djupt inprogrammerad i grundsystemet.

Narcissism i sig är ett relativt nytt koncept. Konceptet har konstruerats först det senaste århundradet, och konceptet har förändrats mycket de senaste tio åren.

Först på senaste år har forskningen fått mera fart.

Det är mycket man ännu inte förstått, av många olika orsaker. Riktningen är rätt, och allt fler börjar äntligen få upp ögonen för vad narcissism är, åtminstone i mindre sammanhang.

Men det finns ett stort problem. Narcissismen är ett mycket större problem än vad alla kan tro.

Jag ska kort förklara detta:

En hög grad av narcissism hos vissa individer, tillsammans med inbyggda svagheter i precis alla människors hjärnor, har gett upphov till en särskild psykologi och dynamik som ligger som grund i alla mänskliga system, traditioner och ideologier.

Du kan hitta samma dynamik genom historien, och det har lett till världen vi ser i dag.

Hela vår nuvarande världsbild är uppbyggd kring denna dynamik.

All vår förståelse, alla värderingar, all historia, etc, bottnar i den grunden. Narcissisterna har varit med och satt in alla värderingar.

Narcissismen är därför inprogrammerad i allt. Inbakat. Insyltat.

Denna världsbild är på sätt och vis alla människornas djupaste värdegrund, oavsett om du är narcissist eller inte. Oavsett var i världen du vuxit upp.

Det här är något som går mycket djupare än regionala kulturer. Det är något fundamentalt mänskligt och primitivt, på samma sätt som alla andra djur också beteer sig på ett visst sätt, oavsett var de har sitt ursprung.

En fundamental faktor alltså. Först när du inser det så kan du på allvar förbättra världen. Och det är egentligen inte svårt, för allt bottnar sist och slutligen på en mycket elementär psykologi och dynamik, ett spel som vi enkelt kan sluta spela om vi väljer det. Det är inte särskilt svårt.

När vi med säkerhet kan identifiera narcissisterna, och vi förstår deras spel, så kan vi vidta effektiva motåtgärder.

Så för att komma vidare så måste vi se på narcissismen från en annan paradigm. En helt ny paradigm.

Vi måste vara villiga att bryta oss ur gamla tankesätt och ramar, och utgå från en blank canvas, med full frihet och utan begränsningar.

Förhoppningsvis blir detta arbete grunden för en ny värld – en rättvis, jämlik och hållbar värld.

Läs mer om grundidén på officiella anti-narcissism webbsidan.