Henrik Karlberg assisterar sin fru Kia Karlberg, som är en av världens ledande forskare inom narcissism, och grundare till Anti-narcissism. Läs mer om Anti-narcissism i följande pressmeddelande:

ANTI-NARCISSISM, den nya filosofin som kan lösa alla världens problem och konflikter

GLOBALT, 23.4.2021 – I dag introducerar den skandinaviska narcissismforskaren Kia Karlberg globalt sin nygrundade filosofi; ANTI-NARCISSISM. Det är en banbrytande filosofi som har potential att lösa alla världens problem och konflikter. Den officiella webbplatsen www.anti-narcissism.org lanseras i dag.

Kia Karlberg har i sin forskning upptäckt ett mönster som ingen tidigare sett.

Hon har kommit fram till den revolutionära insikten att narcissismen är roten till de flesta problemen i världen (roten till det onda), och att narcissismen kan gå att identifiera och eliminera genom anti-narcissism.

Forskaren Karlberg delar grovt in världens befolkning i två grupper; icke-narcissister (normala människor) och narcissister. Indelningen baserar sig på människornas hjärnor. Du kan identifiera narcissister med hjälp av neurovetenskap, neuroradiologi och artificiell intelligens (AI).

Modern forskning indikerar att narcissister har ett fysiskt fel på hjärnan, som leder till att en narcissist inte fungerar som en normal människa. Narcissister, psykopater och sociopater hör alla till samma grupp.

Hjärnfelet är patologiskt, kroniskt, obotligt och troligtvis ärftligt.

Det uppskattas att narcissisterna utgör 5-20% av jordens befolkning, hundratals miljoner människor. Denna andel av befolkningen orsakar (direkt eller indirekt) nästan alla världens problem, och motverkar eventuella lösningar. De flesta politiker är narcissister.

Karlberg lyfter fram tre saker som kännetecknar narcissister:

  1. Narcissister saknar empati, samvete och kärlek till andra. Narcissister lever enligt helt andra regler än det övriga samhället, och de har en avvikande uppfattning om vad som är rätt eller fel. De skyr inga medel för att nå sina mål, att själviskt dominera och utnyttja sin omvärld. Varje narcissist är i princip en tyrann, diktator och envåldshärskare, i liten eller stor skala. Avsaknad av empati resulterar alltid i ondska, på sätt eller annat.
  2. Narcissister har ett gränslöst begär efter makt. Man hittar narcissister överallt i samhället, men speciellt mycket i ledande positioner. Historiskt har narcissisterna alltid tagit makten, överallt. De sjuka sätter normerna, och påverkar allt och alla. Detta leder naturligtvis till orättvisa och ojämlikhet. Narcissisterna har skapat en sjuk, våldsam och överexploaterad värld, full av konflikter, drama och misär. De har förgiftat allt, sedan tidernas begynnelse.
  3. Narcissister ljuger, förvränger och manipulerar. De är otroligt skickliga skådespelare och bedragare, och experter på gaslighting. De har lurat alla. De tar alltid äran, men aldrig ansvar, skulden eller konsekvenser för något. De låtsas alltid vara offer.

Man kan aldrig lita på en narcissist. Ändå har de dikterat vår verklighet och skrivit vår historia.

I dag kan man äntligen identifiera narcissism, både på människors beteendemönster och på kognitiva, emotionella och neuropsykologiska skillnader jämfört med normala människors neurologi.

I praktiken betyder det att man vetenskapligt kan avslöja och motarbeta narcissism, och dess förödande konsekvenser. Det är dags att sätta stopp för narcissisterna.

För att göra detta så effektivt som möjligt har Kia Karlberg grundat Anti-narcissism, en helt ny filosofi som inte bara skriver om de nuvarande reglerna, den skapar ett helt nytt spel. Det är en omvälvande men enkel filosofi, ett litet frö till en ny och hälsosammare världsbild (en anti-narcissistisk paradigm).

Anti-narcissism finns redan färdigt inbyggd i varje sund människa. Alla känner till själva grundidén, men det är första gången i mänsklighetens historia som filosofin faktiskt dokumenterats, formulerats och förklarats på ett vetenskapligt sätt. Aldrig förut har någon påvisat hur narcissismen totalt dominerat våra samhällen och vår världsbild.

Narcissism är verkligen grundorsaken till all ojämlikhet och orättvisa i världen. Genom att eliminera narcissism skulle vi kunna lösa alla världens problem. Så enkelt är det. Detta kan vara den största uppenbarelsen i mänsklighetens historia.

Kia Karlberg, grundare av filosofin Anti-narcissism. Foto: Henrik Karlberg

De sista pusselbitarna har fallit på plats, som ett resultat av flera års tvärvetenskaplig forskning kombinerat med mina unika, personliga och tragiska erfarenheter som mångdubbelt narcissism-offer. Jag är själv offer för både individuell narcissism och kollektiv narcissism, på högsta nivå. Jag förtrycks och svartmålas, mina tillgångar och min frihet tas orättvist ifrån mig, och jag har kastats i fängelse, under total sekretess, emot alla demokratiska principer” berättar Kia Karlberg, och fortsätter: “Men allt jag varit tvungen att gå igenom har gjort mig till en otroligt stark kvinna, en mäktig röst för miljarder offer. Allt som hänt bara bekräftar mina teorier, och det har gett mig väldiga insikter som jag nu vill dela med världen”.

Min upptäckt kan låta simpel först, men när du väl börjar inse vad det innebär; att i princip allt förkastas, allt du lärt dig, allt du vet, allt du tänker och allt du tror – att inget av det stämmer längre… vad händer då?” frågar Kia Karlberg. Anti-narcissism förändrar allt, det är kanske den största upptäckten i världshistorien.

Anti-narcissism kan vara ett speciellt värdefullt verktyg för alla journalister och media som vill föra fram objektiv information och sanning. Tack vare den nya filosofin går det lättare att känna igen osanningar och förvrängd information från narcissister.

Karlberg hoppas att anti-narcissism blir en ögonöppnare och en språngbräda för politik, journalistik och vetenskaplig forskning, och att filosofin på sikt leder till omvälvande förändringar i samhället. Filosofins slutmål är dels en fredlig global revolution, dels att hitta ett botemedel mot narcissismen. Att hitta ett fungerande botemedel är nog vetenskapens största utmaning någonsin.

Man kan inte lösa ett problem med samma mentalitet som skapat själva problemet” sade Albert Einstein.

Som region har Norden både möjlighet och ansvar att återigen vara ett föredöme för hela världen. Anti-narcissism är en inkluderande filosofi som vill allas väl. Alla (även narcissister) kan vara anti-narcissister.

Anti-narcissism är filosofin som kan rädda världens framtid.

Den kumulativa ondskan i världen som bottnar i narcissism är så förödande att mänskligheten inte har råd att ignorera narcissismen utan borde bekämpa den med alla medel. Alla, hela världens befolkning, inkluderat narcissister, lider av narcissismens verkningar.

Anti-narcissism bygger på följande fem regler:

Besök den officiella Anti-narcissism webbplatsen på anti-narcissism.org >

Det finns också mer information på Kia Karlbergs webbplats kiakarlberg.org >