Definitionen på en bra människa?

Vad är en bra människa?

Det behövs en ny definition.

Det är något vi tillsammans måste definiera i den nya paradigmen.

Narcissister har definierat en bra människa som sig själva, för så tänker de. De har också definierat gud efter sig själva.

Vi borde kunna göra det bättre än så.