Medias ansvar?

Jag vill inte se narcissister. Jag vill inte höra dem heller. Jag vill inte bli manipulerad av dem på något sätt.

Men nästan allt du ser i media är narcissister i olika former och skepnader (eller deras agendor).

Vad skulle hända om det skulle bli medias ansvar att hålla oss borta från narcissister? Så att media helt ignorerar dem, istället för att lyfta fram dem som nu?

Om vi skulle sätta det kravet och ansvaret på media? Kanske i början på samma sätt som med alkohol- och tobaksreklam.

Narcissism är ju det skadligaste giftet av alla.