Kan det vara så enkelt?

Efter att ha grubblat på frågan hela mitt liv, och aktivt forskat i saken de senaste tio åren, så tror jag uppriktigt det.

Alla världens problem går att härleda till narcissism. Narcissismen är roten till det onda.

Om du inte tror att det kan vara så enkelt, så forska i saken!

Ser du inte skadorna? Ser du inte ruinerna?

Hör du inte tiotalstusen människor som vittnar om narcissisternas våld.

Ser du inte narcissisternas mönster?

Forska så mycket det går, satsa allt på det. Satsa på det här istället för att satsa på krig och upprustning. Det här är det viktigaste forskningsområdet just nu. Och tiden är knapp.

Pröva det, testa det, experimentera!

Se vad som händer när ni lär er identifiera narcissisterna och deras mönster i allt.

Se vad som händer om ni drar en hård gräns, och utesluter narcissisterna från makten.