Varför omdefiniera narcissism?

Vår nuvarande världsbild och paradigm baserar sig på ett narcissistiskt tänkande.

Därför är världen så orättvis och ojämlik.

Konceptet narcissism är relativt nytt och outvecklat. Vi har inte förstått vad narcissism är, och hur skadligt det är. Vi förstår inte heller spelet och dynamiken som alltid utspelas när narcissister är inblandade.

I princip är det bara fråga om en mycket enkel, primitiv psykologi och dynamik.

Jag brukar säga att narcissismen är som en droppe gift som förgiftar allt. Det behövs bara en droppe av giftet, så är allt förstört.

Problemet är att narcissismen är så inbakat i allt, att det kan vara svårt att se. Det är dolt i allt som människan någonsin berört.

För att kunna ta itu med det här problemet så måste vi definiera narcissism korrekt, på ett sätt som motsvarar både verkligheten och människans historia. Det gör vi inte just nu.

För ett tag sedan förstod vi inte ens att narcissister existerade. Sedan upptäckte vi grandiosa och maligna narcissister. Nu har vi kommit lite framåt. Vi har också breddat konceptet till dolda narcissister, och till narcissistiska personer (subkliniska narcissister) samt gruppnarcissism.

Men felaktiga uppfattningar om narcissism skyddar alla narcissister. Narcissister kan enkelt gömma sig, eller skjuta isär anklagelserna, när någon pekar på dem. Eller de behöver inte ens göra det själva, för alla andra människor har programmerats att göra det jobbet för dem, för att skydda dem och hela systemet.

Och det är just det som är det värsta med nuvarande systemet. Att friska människor som borde veta bättre skyddar och upprätthåller det narcissistiska systemet och traditionerna.

Narcissisterna har för tillfället inte stora möjligheter att förändra sig. Problemet sitter i deras hjärna. Men vi friska människor har alla möjligheter till förändring. Det är här förändringen måste ske.

För att effektivt motarbeta narcissismens skadliga verkningar så måste alla konkret förstå kraften vi arbetar mot, i alla dimensioner. Genom att omdefiniera narcissismen hoppas vi att människor lättare kan se det vi ser.

Det sägs ofta att bara en utbildad empatisk person som själv blivit offer för narcissistiskt våld kan förstå, avslöja och förklara vad narcissism är. Kia och jag har kontinuerligt varit tvungna att oskyldigt lida narcissistisk och gruppnarcissistisk förföljelse på högsta nivå. De värdefulla insikter vi fått avslöjar mönstret som genomsyrar alla system.

Vi hoppas att alla människor, genom vårt arbete och vårt lidande, kan få tillgång till samma insikter, utan att själva behöva gå igenom den misär som vi tvingas gå igenom.

Läs mer om Anti-narcissism här >